Accounting

Payroll accounting, Financial accounting

Helma Dittrich
Phone: +49 7576 772 130
Fax: +49 7576 772 230

Financial accounting, Controlling

Kerstin Ruf
Phone: +49 7576 772-131
Fax: +49 7576 772-231
k.ruf[at]optigruen[dot]de